ES parama

UAB "Publicum" baigia įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą „UAB “Publicum” konkurencingumo ir eksporto didinimas diegiant santykių su klientais valdymo (CRM) sistemą“

UAB "Publicum" baigia įgyvendinti projektą „UAB “Publicum” konkurencingumo ir eksporto didinimas diegiant santykių su klientais valdymo (CRM) sistemą“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-043). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „E-verslas“ bendrovei suteikta iki 50,00 proc. parama.

UAB „Publicum“ – Lietuvos ryšių su visuomene kompanija, teikianti kompleksines viešųjų ryšių paslaugas: strateginių konsultacijų, korporacinės komunikacijos, vidinės komunikacijos, mokymų, rinkodaros komunikacijos, ryšių su žiniasklaida, socialinių tyrimų ir analizės bei kt. paslaugas.

Didėjant darbuotojų ir klientų skaičiui bei tuo pat metu augant įmonės vykdomų projektų apimtims, kyla nauji iššūkiai efektyviai suvaldyti vidinius ir išorinius įmonės procesus, tinkamai organizuoti darbus. Tam buvo nuspręsta įdiegti įmonėje integruotą CRM sistemą.

Pagrindinis projekto „UAB “Publicum” konkurencingumo ir eksporto didinimas diegiant santykių su klientais valdymo (CRM) sistemą“ tikslas - padidinti UAB “Publicum” konkurencingumą, integruojant visus įmonės funkcinius padalinius į bendrą santykių su klientais valdymo (CRM) informacinę sistemą. Projekto metu buvo įsigyta įmonės poreikiams adaptuota CRM sistema, apjungianti įmonės padalinius į vieną informacinę sistemą. Taip pat buvo įsigyta  spec. kompiuterinė įranga, būtina  tinkamam CRM sistemos veikimui užtikrinti.

Projekto metu įdiegta programinė ir kompiuterinė įranga įgalino optimizuoti įmonės veiklos procesus, sumažinti veiklos sąnaudas. Dėl to didėja įmonės konkurencingumas, auga darbo našumas, eksporto apimtys.

 Daugiau informacijos: www.publicum.lt; www.esparama.lt