Siūlome

Korporatyvinė komunikacija

 • Komunikacijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas
 • Korporatyvinės komunikacijos valdymas
 • Įmonių komunikacijos auditas
 • Korporatyvinių renginių vadyba
 • Korporatyvinio įvaizdžio vadyba
 • Tyrimai ir analizė
 • Ryšių su valdžios institucijomis ir kitomis visuomenės grupėmis organizavimas
 • Konsultacijos

Vidinė komunikacija

 • Vidinės komunikacijos vadyba
 • Vidinės komunikacijos auditas
 • Vidinės komunikacijos programų įgyvendinimas
 • Apklausos, tyrimai ir analizė
 • Konsultacijos

Rinkodaros komunikacija

 • Strateginė rinkodaros komunikacija
 • Produktų ir paslaugų pristatymo kampanijų kūrimas ir įgyvendinimas
 • Kūrybiniai ir interaktyvūs sprendimai rinkodaros komunikacijai
 • Rinkos tyrimai ir analizė
 • Informacinių-reklaminių leidinių rengimas
 • Konsultacijos 

Ryšiai su žiniasklaida

 • Ryšių su žiniasklaida valdymas
 • Informacijos ruošimas ir platinimas
 • Spaudos konferencijų, kitų renginių žiniasklaidai organizavimas
 • Žiniasklaidos monitoringas
 • Specializuotos žiniasklaidos apžvalgos
 • Žiniasklaidos turinio analizė

Viešojo sektoriaus komunikacija

 • Europos Sąjungos projektų viešinimas
 • Socialinės informacinės kampanijos
 • Ryšiai su valstybinėmis institucijomis
 • Ryšiai su visuomeninėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis
 • Ryšiai su interesų grupėmis
 • ES projektų valdymas ir administravimas
 • Valstybės institucijų ryšių su visuomene konsultacijos

Krizių vadyba

 • Krizių prevencija
 • Krizių valdymas
 • Darbas krizių valdymo komandoje
 • „Pokrizinė“ komunikacija
 • Konsultacijos

Renginių vadyba

 • Korporaciniai renginiai
 • Rinkodaros renginiai
 • Vidiniai renginiai 
 • Verslo susitikimai
 • Konferencijų, seminarų, parodų organizavimas
 • Atvirų durų dienų organizavimas

Mokymai

 • Viešasis kalbėjimas
 • Krizių komunikacija
 • Bendravimas su žiniasklaida
 • Komandos formavimas

Tyrimai ir analizė

 • Informacinės aplinkos monitoringas ir analizė
 • Viešosios nuomonės ir specializuoti tyrimai
 • Analitinės medžiagos ruošimas

Socialinė atsakomybė

 • Korporatyvios socialinės atsakomybės vadyba
 • Politikos ir strategijos formavimas
 • Kampanijų kūrimas ir įgyvendinimas
 • Įgyvendinamų programų auditas ir įvertinimas
 • Ataskaitų rengimas
 • Konsultacijos